Turystyka

Przygotowywanie wyprawy – z przewodnikiem lub bez?

Jeżeli biuro podróży aranżuje wycieczkę, na przykład autokarową, bez względu, czy jest to wyjazd organizowany dla dorosłych czy dla dzieci, czy obejmuje wyjazd na kilka dni czy też jest to wycieczka wyłącznie jednodniowa, powinny być przydzielony do tej wyprawy pilot lub też także przewodnik – w zależności od danej sytuacji. Polskie prawo mówi albowiem, iż każdy wyjazd grupowy, gdzie dana grupa liczy co najmniej 10 osób, powinien następować pod opieką pilota z bezwzględną jego obecnością w danej grupie.

Nawet w sytuacjach, kiedy tak właściwie wyjazd nie jest aranżowany przez biuro podróży a przez indywidualna osobę, na przykład eskapada szkolna – klasowa – aranżowana przez wychowawcę klasy, też powinna mieć opiekuna w postaci licencjonowanego pilota krajoznawczego. W sytuacji uzewnętrznienia przez organ kontrolny, że dana grupa wycieczkowa nie ma pilota, nakładana będzie kara finansowa na organizatora wycieczki, i nieważne jest, czy to będzie menadżer biura podróży, czy także wychowawca szkolny – oba podmioty są w stanie być ukarane w ten sam sposób.

Dla zwyczajnego zjadacza chleba trudno będzie odróżnić, jakie kompetencje ma pilot wycieczki, a jakie przewodnik, który daną wyprawę oprowadza – w wielu przypadkach zauważamy również obrazki, że oprowadza dana wycieczkę postać, jaka posiada odznakę pilota turystycznego, a nie oprowadzacza. Jakkolwiek są to dwa rozmaite typy uprawnień – pilot krajoznawczy a przewodnik, jakie zależą też od tego, o jaki obszar chodzi – zwłaszcza dotyczy to uprawnień pilota.

Otóż licencja pilota turystycznego uprawnia taka osobę do piastowania opieki nad grupą, do której jest przedzielony w czasie wycieczki, organizowanie spraw kwaterunkowych i tym podobnych czynności, o czym napomyka http://ecotravel.net.pl/. Tudzież pilot nie ma uprawnień do oprowadzania wycieczek, innymi słowy czynności zarezerwowanej dla przewodnika turystycznego. Z kolei przewodnik – jeśli mowa o terenowym – ma prawo do oprowadzania eskapad po obszarze, gdzie ma licencje przewodnika, a w dodatku do wykonywania czynności pilockich na także danym terenie. Przewodnik miejski nie ma niemniej jednak uprawnień pilota, a w następstwie tego podróży z grupą oraz sprawowania opieki nad nią, jaka normalnie sprawuje pilot.

Dodaj komentarz