Turystyka

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teoretyczną i praktyki

Kurs motorowodny, podzielony na część teoretyczną i praktyczną odbywa się w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół spraw związanych z budową oraz obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się tego, co jest powiązane z wykonywaniem manewrów oraz innymi czynnościami na wodzie.

Poruszane są tematy pozostające w zgodzie z przepisami PZMiNW. W rezultacie, kursy motorowodne można zdawać wyjątkowo dobrze, uzyskując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na dobrze przygotowanych i wyposażonych motorówkach, na których pływanie jest czymś przyjemnym. Zajęcia w takiej części dotyczą również obowiązków bosmańskich w porcie, jak i odnoszą się do robienia manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy odpowiedzieć na siedemdziesiąt pięć zapytań. Aby zdać, właściwej odpowiedzi należy udzielać na sześćdziesiąt pięć pytań.

W części praktycznej odbywa się sprawdzian prawidłowego robienia manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest też umiejętność kierowania załogą a także praca w roli załoganta. Otrzymanie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu m po morskich wodach wewnętrznych oraz po innych wodach morskich w obrębie 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Wszystkie wiadomości na temat kursu można wyszukać na stronie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują standardy ISSA, aczkolwiek dopasowane do polskich okoliczności. I z tego powodu poleca się posiadać uprawnienia w takim miejscu. Szkolenia są dostosowane personalnie do oczekiwań kursantów, a jeśli pojawia się taka konieczność, to wykonane są kursy indywidualne.br>

Dodaj komentarz