Zdrowie

Krajowa armia – pomoc znawców dla obywateli

Siły wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej zaistniały w roku 1918, a dokładniej biorąc w dniu 12 października. Pierwszym dowódcą polskiej armii był marszałek Polski – Józef Piłsudski. Zgodnie z Konstytucją najważniejszym zwierzchnikiem sił zbrojnych w stworzonym przez nas kraju jest Prezydent, którą to misje aktualnie sprawuje Andrzej Duda.

Po prezydencie najistotniejszą figurą w armii lokalnej będzie minister obrony narodowej, jemu dosadnie podlega pracodawca sztabu generalnego Wojska Polskiego, jaką funkcję sprawuje obecnie generał Mieczysław Cieniuch. Budżet naszego wojska – jego wysokość – jest zapisana ustawą, wynosi on 1,95 procent produktu krajowego brutto, co w roku 2011 dało sumę kompletną 30 miliardów złotych. Dziś służbę w naszej armii pełni 120 generałów, w ogólności oficerów jest ponad 21 tysięcy, podoficerowie to prawie 40 tysięcy żołnierzy, resztę tudzież – ponad 36 tysięcy stanowią szeregowi. Od lutego 2009 roku w Polsce zakończono nabór obowiązkowy do wojska, od tego czasu mamy armię wyłącznie zawodową.

Z każdym rokiem narasta siła armii lokalnej, stary sprzęt wymieniany jest na pionierski, zgodnie z wymogami natowskimi – współpracując albowiem w ramach NATO stworzona przez nas armia musi być kompatybilna – bierzemy udział w licznych akcjach i misjach zagranicznych w ramach NATO, ONZ i UE – to potwierdza saperskie.pl – nadzór archeologiczny i saperski. Wojsko polskie posiada aktualnie – od roku 2005 – współczesne myśliwce F-16, zakupione od Amerykanów, coraz więcej mamy dzisiejszych wozów bojowych KTO Rosomak, na dodatek w skład najnowszej generacji uzbrojenia naszej armii wchodzą śmigłowce bojowe SW-4 w jaki sposób także rakiety rodzaju spike. Od 10 ponad lat stworzona przez nas armia bierze czynny udział w wojnie na terenie Afganistanu, w ramach misji NATO, nasze myśliwce pełnią służbę chroniąc nie tylko polskie niebo, lecz w ramach kooperacji NATO patrolują także przestrzeń powietrzną nad Litwą oraz Łotwą. Sukcesywnie również wymieniane są takie detale wyposażenia naszej profesjonalnej armii w jaki sposób broń strzelecka, samochody transportowe oraz środki łączności.

Dodaj komentarz