Budownictwo

Jak zaaranżować wytwórczość w manufakturze?

Struktura produkcyjna to splot komórek wytwórczych w ujęciu technologicznym, przedmiotowym lub też technologii grupowej o określonej wielkości oraz związkach kooperacyjnych. Wielkość definiowana jest ze względu na zadania wytwórczych.

Można wyróżnić wiele strategii planowania struktur produkcyjnych, pomiędzy innymi te oparte na regułach techniczno-ekonomicznych, regułach socjologiczno-psychologicznego zadowolenia cywilnego i oparte na kryteriach obeznanej techniki wytwarzania AMT a również wysokiej techniki HT, która jest oparta na rozwoju informatyki. Trzeba też nie zapominać, że system produkcyjny posiada własne specyficzne środowisko, sąsiedztwo. Na system wytwórczy oddziałują: kondycja państwa, regulacje państwowe, konkurencja, otoczenie oczywiste, środowisko społeczno-polityczne, kapitał, marketing, handel, wyposażenie techniczne, służby ekonomiczne i badania oraz rozwój.

Ewidentnie, w zależności od systemu produkcyjnego otoczenie to może się różnić. Proces produkcyjny jest częścią systemu produkcyjnego. Produkcję można organizować wedle przeróżnych typów, które także różnicują stopień specjalizacji poszczególnych stanowisk roboczych. Można wyróżnić stanowiska robocze o masowym typie produkcji, seryjnym typie produkcji a także jednostkowym typie produkcji – sprawdź również https://scutti.pl/podajniki-slimakowe/

. W aspekcie organizacji produkcji też można wyróżnić miarodajne formy. Są to zupełnie inaczej rodzaje przepływu części, zespołów czy wyrobów pomiędzy stanowiskami roboczymi.

Jesteśmy w stanie wyróżnić odmianę potokową i niepotokową. Produkcję potokową cechuje ściśle określony harmonogram przebiegu procesu produkcyjnego, liniowe rozmieszczenie maszyn oraz urządzeń produkcyjnych, gigantyczny stopień specjalizacji stanowisk roboczych, ciągłość ruchu obrabianych przedmiotów a również rytmiczność pracy stanowisk roboczych. W typie produkcji niegotowej natomiast kierunek przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami roboczymi jest nierówny, zmienny. Przeróżne stanowiska pracy mogą współdziałać ze sobą.

Dodaj komentarz